ג'ניפר בדמן – חווית האימהות לילד עם ADHD

אמהות לילדים עם ADHD חוות נטל משמעותי המשפיע על בריאותן ועל איכות חייהן.
בנוסף, התפקיד האימהי מושפע מהסביבה החברתית-תרבותית שבה הן חיות.
בהרצאה זו הצגנו המלצות לקידום בריאותן של אמהות לילדים עם ADHD.
איריס שני אירחה את ג'ניפר בדמן – MS OTR/L, מרפאה בעיסוק מוסמכת
הן בישראל והן בארה"ב. דוקטורנטית ומרצה בבית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית.

    תפריט נגישות