התמודדות על מטלות

פרקו את המטלה הגדולה שעומדת בפניכם לשורה של מטלות קטנות. עשו כך גם עבור הילד שלכם: למשל, אם המטלה היא הכנת שיעורי בית, בקשו מהילד רק להתיישב לשולחן. ואז רק לפתוח את הספר והמחברת ולחדד את העפרון. ואז לפתור רק תרגיל אחד, ואז רק את השני. עם המשימות הקטנות ניתן להתמודד, וכך מתפוגגת תחושת האיום שהטילה קודם המשימה הגדולה.

    תפריט נגישות