הרשמה ליום משחקים


משחקים וחלומות עם קווים ומחשבות ומכללת תלתן

לשאלות, ניתן לפנות אלינו בטלפון: 052-8111817 – או במייל info@keshev.org