יום זכויות הילד

בשבוע הבא חל יום זכויות הילד, ב-20 בנובמבר כמדי שנה.
עמותת "קווים ומחשבות" שמחה לתת במה לנושא חשוב זה, ומשתפת פעולה עם האגף לזכויות הילד במשרד החינוך. את הטור השבועי אני שמחה להקדיש לנושא זכויות הילד ולארח את הגברת טובה בן-ארי שתרחיב לנו את הידע בנושא זכויות הילד.

הגברת בן-ארי היא המפקחת הארצית לזכויות תלמידים בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי במשרד החינוך. טובה מקדמת את הידע לזכויות הילדים והנוער, ופועלת לחזק את מעמדם של התלמידים כבר מעל לעשור במערכת החינוך.
בנובמבר 1989 אומצה אמנת זכויות הילד הבינלאומית בעצרת האו"ם, ואושרה ע"י 192 מדינות. כל מדינה התאימה את האמנה לתרבות המקומית שלה. ב-1991 אשררה גם מדינת ישראל את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.
משמעות הדבר – שהמדינה מכירה בזכויות הילד ומטילה חובה על ההורים ועל המדינה ליישם אותן. זכויות הילד חלות על כל הילדים והילדות, ללא קשר למין, לצבע, לשפה, לדת, לדעה פוליטית (או לדעה אחרת), למוצא (לאומי או חברתי), מקושר למיעוט לאומי, לרכוש, למצב משפחתי, לנטייה מינית או זהות מגדרית, למצב בריאותי, למוגבלות או למעמד אחר – של הילד או של הוריו.

יישום אמנת זכויות הילד הבינלאומית נבדקת בעקביות ולאורך שנים, במדינות השונות.
כל מדינה מחויבת להגיש דו"ח תקופתי בנושאים שונים. התייחסות המדינות לאמנה הבינלאומית נמדדת גם בוועדת האיחוד האירופי, ב–OCED , שבודקים את אופני המימוש שלה באגפי השלטון השונים, בארגונים ובעמותות העוסקות בילדים ובעבורם.

באמנה שמדינת ישראל התחייבה ליישם נקבע בסעיף 16 –
"ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, משפחתו, ביתו או תכתובתו ואף לא לפגיעות שלא כחוק, בכבודו ובשמו הטוב" כלומר – זכויות הילד באמנה וגם בחוק, הן בעלות אופי הגנתי ותכליתן לספק לילד את התנאים המתאימים לצמיחתו לילד בוגר ועצמאי.

רשת האינטרנט והמדיה הדיגיטלית בכללה, מקדמת ערכים של חופש ביטוי אך מאידך המידע המופץ עלול להישמר בידי גורם כלשהו שעלול להזיק לילדים היום, או כשיהיו בגירים. שהרי מובן שהרשת כפופה לאינטרסים של מי שיצר ומפעיל אותה ולא על בטחון המשתמשים בה.

מועצת אירופה לזכויות הילד (2017-2021), הוסיפה זכות חדשה לאמנה, כדי להגן על זכויות הילדים ולממש אותם בסביבה הדיגיטלית. היא יצרה זכות חדשה בשם – 'הזכות להישכח' – כדי שזו תהיה באמת רשת חברתית.
למעשה, זוהי תוספת לזכויות ילדים ונוער כקטינים, שבאה לשפר את הזכויות האישיות שלהם, באמצעות הרחבת השליטה במידע האישי בעת בגרותם. תוספת זו מאפשרת לכבד בקשתם למחוק מידע או תמונה או סרטון שהעלו לרשת והם מתחרטים ומבקשים למחוק" (טובה בן-ארי, זכויות התלמיד).

הילדים והנוער צריכים להיות מסוגלים להשתמש בבטחה ברשת הדיגיטלית ולדעת את הסיכונים בה, לצד יתרונות מרחבי הלמידה והשיח התרבותי. עליהם להיות מסוגלים להשתתף באופן מלא, להביע את עצמם, לחפש מידע וליהנות מכל הזכויות המעוגנות ללא הפליה מכל סוג שהוא.

ראוי שתהיה הסדרה במדינת ישראל כמו במדינות אירופה, שילדים יוכלו לבקש מחיקה של דברים שהם כתבו על עצמם או על אחרים, כך שלא יישארו בשום מקום לאורך שנים ויכולים להוות מכשול להתקדמותם בחיים האזרחיים בהמשך.
כולנו מכירים מקרוב את השפעת הרשתות החברתיות, לעתים הרשת אף מעצבת מחדש את חייהם של ילדים ונערים, בדרכים רבות. לכן אנו חייבים להוביל הסדרים גם במדינת ישראל, כמו במדינות אחרות בעולם – למחוק ולשכוח את טעויות העבר.

תודה לגב' טובה בן-ארי, על העשייה הברוכה והמקדמת את זכויות הילדים במסגרות השונות בארץ.

    תפריט נגישות