באיזה שלב אתם נמצאים?

התאמות במערכת החינוך

5 בפברואר 2017

המדריך להתאמות במערכת החינוך לילדים ומתבגרים עם הפרעות קשב

אחת מהשאלות הדומיננטיות הקיימות אצל הורים לילדים שסובלים מהפרעת קשב היא כיצד לעזור להם במהלך הלימודים. במדריך זה נסביר איזה התאמות יכולה מערכת החינוך לספק לילדכם, על מנת לעזור לו לממש את הפוטנציאל שלו.

לפני שנתחיל, חשוב להבהיר מספר דברים:

 • משרד החינוך דורש שתלמידים עם הפרעת קשב יעמדו בכל המטלות הלימודיות שיתר התלמידים במערכת החינוך נדרשים להן. עקב כך, לא קיימים יותר מצבים שבהם פוטרים תלמידים בעלי הפרעות קשב ממטלות לימודיות שונות.
 • ההתאמות בבחינות אינן באות לפצות על חסרים וקשיים בתהליך הלמידה כמו חסך חינוכי-סביבתי או העדר מוטיבציה. ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקודם הלימודי הינם על רקע ליקויי למידה. התאמות בתנאי הלמידה והבחינה מאפשרות לתלמידים עם ליקויי הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע ולמיומנויות שלהם ללא המגבלות הנובעות מהלקות.
 • לא בכל המקצועות ניתנות התאמות – לכל מקצוע ההתאמה שלו.
 • ממצאי האבחון של הפרעת הקשב מסייעים לשקול את הצורך בהתאמות והיקפן. ההתאמות המומלצות על ידי המאבחן אינן מחייבות את בית הספר או את וועדת ההתאמות.
 • בשנים האחרונות משרד החינוך דורש מתלמידים המאובחנים עם הפרעת קשב, אשר עומדים לפני בחינת בגרות, לעבור במקרים מסוימים גם אבחון פסיכו-דידקטי. מטרת האבחון היא רצון לקבל תמונה רחבה יותר על תפקודו של ילדכם, ויכולותיו הלימודיות. דבר זה יוביל להבנה מעמיקה יותר לגבי אופן ההתערבות המתבקש עבורו ואיזה התאמות יעזרו לו.

 

חלוקה ע"פ כיתות :

מצ"ב שיקולי הדעת של משרד החינוך במתן התאמות במערכת החינוך. המידע נלקח מתוך אתר שפ"ינט

 

כיתות א' עד ג'

המטלות המרכזיות המצופות מהתלמידים בכתות היסוד הן רכישת מיומנויות של קריאה וכתיבה וכן פיתוח של הרגלי למידה בסיסיים. מיומנויות אלה אינן ניתנות לרכישה אם אינן מתורגלות. פטור מקריאה וכתיבה בגילאים אלה מחבל בצורה קשה בסיכויי התלמידים לרכוש מיומנויות אוריינות בסיסיות שהן קריטיות ללמידה תקינה. לפיכך בכיתות א-ג אין התאמות בדרכי היבחנות.

לא מאשרים לתלמידים פטור מלא או חלקי משימוש במיומנויות קריאה וכתיבה. תלמידים המתקשים ברכישת מיומנויות אלה זקוקים למעקב צמוד אחר התקדמותם ולהערכה שוטפת לגבי הצורך בהתערבות נוספת מעבר לסיוע הניתן במהלך הלימודים השוטף בכיתה.

 

כיתות ד' עד ו'

בכיתות אלו, מתחיל פיתוח הדרגתי של תהליכי חשיבה גבוהים. בכיתות אלה מיומנויות הקריאה והכתיבה אמורות להיות כמעט אוטומטיות והטקסטים מיעוטי ניקוד. משום כך, תלמיד לקוי למידה המתקשה עדיין בקריאה, לא יוכל לפתח תהליכי חשיבה גבוהים בשל הפניית המשאבים שלו לשלבים הבסיסיים של פענוח של הטקסט ולא להבנתו.

על רקע זה, יש להקדיש מאמץ להקנות את מיומנויות הקריאה והכתיבה לתלמיד המתקשה בהן, לשתף את ההורים ולהדריכם בתרגול קריאה והכתיבה. במהלך רכישת המיומנויות מתפתחים גם הרגלי למידה וכן יכולת התמדה, יכולת לשאת תסכול, יכולת לדחות סיפוקים, יכולת לנסות ולמצוא דרכי למידה ודרכי התמודדות אלטרנטיביות, גיוס מותאם של משאבי ריכוז ועוד. פטור מהמטלות פוגע גם בפיתוחם של  המימדים הרגשיים מהסוג שתואר לעיל ובתחושת המסוגלות של התלמיד.

לפיכך, בכתות ד-ו' אין לאשר הכתבה ובחינה בעל פה בדרכי היבחנות. התאמה של הקראה בדרכי היבחנות תינתן במקרים יוצאי דופן, רק לתלמידים שאובחנו כבעלי לקות קריאה חמורה. לתלמידים המתקשים בגרפו-מוטוריקה של הכתיבה – ניתן לאשר שימוש במעבד תמלילים. לעיתים תוספת זמן יכולה לעזור לתלמידים המתקשים בקריאה ובכתיבה.

 

כיתות ז' עד ח'

המעבר לחטיבת הביניים כרוך במאמץ הסתגלותי משמעותי לתלמידים בעלי הפרעות קשב בשל המפגש עם ארגון למידה שונה ולא מוכר, עם משימות מורכבות ועם דרישות גבוהות יותר ללמידה עצמאית. יחד עם זאת קיים פיתוח מואץ של תהליכי חשיבה גבוהים ומתחילים להתפתח תפקודים ניהוליים האחראיים לתהליכי תכנון, קביעת סדרי פעולות, משוב עצמי ועוד.

בשל קשייהם, התלמידים זקוקים ללמידה מפורשת של מיומנויות אלה, ולמעקב תכוף ואישי יותר כדי להבטיח שגם הם יוכלו להתפתח היטב בתחומים אלה. לאור מורכבות שלב זה, חלק לא מבוטל של קשיים בתפקודי למידה מתגברים ולעיתים אף מתגלים לראשונה רק עם המעבר לחטיבת הביניים, כך שיש צורך לשקול בקפדנות את יעילות מתן ההתאמות על מנת לסייע לתלמיד לבטא את הידע שלו, ולמנוע מתן התאמות שמעכבות התפתחות מיומנויות ותפקודים הקשורים בלמידה.

לכן, בכתות ז'- ח' ההתאמה בדרכי ההיבחנות תינתן רק לאחר שבוצעו כל המהלכים הפדגוגיים לקידומו של התלמיד, ונצבר ידע נרחב על תפקוד התלמיד. המידע יכלול סיוע שקיבל התלמיד בעבר ובהווה, תפקוד אקדמי של התלמיד ואבחון חתום על-ידי מאבחן מוכר. בכתה ט' ניתן להתחיל לתרגל עם התלמיד את ההתאמה שהומלצה בצוות הרב-מקצועי ולהכין מידע מפורט על תפקוד התלמיד עם התאמה על מנת להכין מידע שיסייע לוועדות המקצועיות בבואן לתת זכאות להתאמות בבחינות הבגרות.

 

כיתות י' עד י"א

בכתות י'-י"א התאמות על פי חוזר מנכ"ל תשס"ד 4 / (ב) ובעדכונים המופצים לבתי ספר מדי שנה ומתפרסמים באתר שפHYPERLINK "http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi""HYPERLINK "http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Shefi"י. כל התאמה תינתן על בסיס החלטה שהתקבלה בצוות רב מקצועי בו ייקחו חלק בעלי תפקידים שונים המכירים את התלמיד ותפקודו. כל החלטה תהיה מבוססת על ההיסטוריה הלימודית של התלמיד בשנים קודמות, דיווחים כתובים ומפורטים של המורים, תיאור מפורט של הסיוע שהתלמיד קיבל, מידת יעילותו ומידת השקעתו האישית של התלמיד לקידומו וכן פירוט של הסיוע שהתלמיד ימשיך לקבל ובמידת הצורך, בהתאם לסוג ההתאמה הנדרשת על בסיס אבחון מקצועי (פסיכו-דידקטי/ דידקטי) קביל. יש להדגיש כי ההמלצות הכתובות בדוח האבחון על דרכי היבחנות הן בגדר המלצות בלבד. צוות מקצועי של בית ספר רשאי לקבל או לדחות את כולן וגם לשנותן – על פי שיקולי דעת מקצועיים וחינוכיים.

שינוי זה החל בשנת הלימודים של תשע"ה (2014- 2015), ע"פ הנחיתו של שר החינוך הקדם, שי פירון. עד אז, הורים רבים אשר פנו לבית-הספר של ילדיהם על מנת לקבל התאמות בבחינות, נדרשו לבצע אבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי לשם קבלת התאמות, זאת בנוסף להמלצות הצוות החינוכי.  

לפי שנצלול לשינוים חשוב לזכור שביצוע אבחון פסיכו-דידקטי/ דידקטי לא נועד רק בשביל להשיג התאמות לילדכם ולהקנות לו יתרון ע"פ יתר התלמידים. מטרת האבחון היא למפות את הקשיים הדידקטיים (לימודים) של ילדכם ולסייע לאיש המקצוע לבנות עבורו תוכנית התערבות אשר תסייע לו לרכוש מיומנויות למידה. ההתאמות הן רק אחד מהכלים של האבחון וההתערבות, ולא המטרה המרכזית שלהן.

מצ"ב רשימה של שינויים שנעשו במסגרת הרפורמה :

 • השינוי המשמעותי ברפורמה הוא שההתאמות הנפוצות ביותר (תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, דף נוסחאות מורחב וכדומה) הן בסמכות וועדה בית-ספרית ואין צורך יותר לבצע אבחון פסיכו-דידקטי/ דידקטי. דבר שחוסך להורים סכום כסף משמעותי, מכוון ואבחונים אלו לרוב נעשים במסגרת פרטית ועולים לא מעט. בהמשך מצורפת טבלה אשר מפרטת את סוגי ההתאמות והאישורים הנדרשים להן.
 • בחוזר של משרד החינוך שעוסק בנושא ההתאמות, "ממליצים" לצוות החינוכי שאחוז המקבלים התאמות ללא אישור מהוועדה המחוזית לא יעבור את ה- 10% מכלל התלמידים בכל שכבה. סעיף זה הוא מאוד בעייתי ויכול לגרום לבעיות בעתיד.
 • המלצה של רופא (פסיכיאטר או נוירולוג) אינה תקפה ואינה קבילה לקבלת התאמות כפי שהיה במקרים מסוימים בעבר.
 • משרד החינוך יצר שאלון לאיתור מוקדם של תלמידים הנזקקים להתאמות בבחינות.
 • כל הבקשות עבור התלמיד יוגשו וידונו במועד אחד דבר שיקל את עבודת ההכנה של הצוות הפדגוגי בביה"ס.
 • ניתן להגיש בקשה גורפת לתלמיד להתאמה ברמה 3 (אשר מוגשת לוועדה מחוזית) ולא לפי מקצוע, כפי שהיה בעבר.
 • יצירת תפקיד של רכזת התאמות אשר תהיה אחראית על הכנת התיקים לוועדות השונות וריכוז הטיפול בילד מול יתר הצוות הפדגוגי. עד לאחרונה מי שהיו אחראיות על הכנת המסמכים והגשתם היו היועצות החינוכיות ועל-ידי יצירת הפרדה זו הן יוכלו לשוב ולעסוק בסיוע בפן הרגשי לתלמיד שמתקשה.

 

מצ"ב טבלה בנוגע להתאמות אשר תסייע לכם:

חשוב לציין כי ההתאמות הללו לא מיועדות לעולים חדשים או לתושבים חוזרים. לקריאה בנוגע לאוכלוסייה מיוחדת זו, יש להיכנס לקישור זה.

 

רמה

סוג ההתאמה

ניתנת כמענה ל…

מבוססת על…

גורם מאשר

הערות

רמה 1

ההתאמות

אינן

פוגעות

במהות

הנמדדת

בבחינה

תוספת זמן

 • איטיות בביצוע מטלות
 • התמודדות עם קושי אישי/ משפחתי
 • חוות דעת של מורים
 • מטלות עם / בלי תוספת זמן

דיון מתועד בוועדה בית ספרית

אין צורך באבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי משולב

התעלמות משגיאות כתיב (בעברית ובאנגלית)

כאשר יש שגיאות כתיב מרובות

המלצה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי משולב

דיון מתועד בוועדה בית ספרית


התעלמות משגיאות כתיב באנגלית ברמת 5 יח'

כאשר יש שגיאות כתיב מרובות

המלצה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי משולב

דיון מתועד בוועדה בית ספרית


ההתאמה ניתנת עד ל- 10% מהלומדים ברמה זו בכל שכבה

שיעתוק מבחן

לכתב יד לא קריא/ לא ברור של התלמיד

חוות דעת של מורים

דיון מתועד בוועדה בית ספרית

אין צורך באבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי משולב

דף נוסחאות מורחב

כאשר ישנו קושי לזכור בעל-פה נוסחאות מתמטיות

המלצה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי משולב

דיון מתועד בוועדה בית ספרית

הגדלת שאלון הבחינה

כאשר קיים קושי בזיהוי מילים. דף השאלון מודפס בפורמט A3
במקום A4

מסמך רפואי המעיד על קושי או מסמך קביל אחר

דיון מתועד בוועדה בית ספרית

רמה

סוג ההתאמה

ניתנת כמענה ל…

מבוססת על…

גורם מאשר

הערות

רמה 2

עלולות לפגוע

באופן

חלקי

במהות

הנמדדת

בבחינה.

מתייחסות

בעיקר

לשינויים

בתנאי

הבחינה

ולא בתוכנה


הקראה של השאלון ו/או הכתבה של התשובות (כולל
הקלדת/הקלטת תשובות באנגלית)

·
הקראה :

כמענה לתלמידים עם שיבושי קריאה הפוגמים משמעותית בקריאת
הטקסט

·
הכתבה :

כמענה לתלמידים שקשיי הכתיבה שלהם אינם מקבלים מענה
באמצעות שימוש במחשב

 • חוות דעת של מורים

·
עבודות ומבחנים של התלמיד

· אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי משולב

 • דיון מתועד בוועדה בית ספרית

·

המלצה להתאמה מסוג זה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון
פסיכו-דידקטי משולב

· מקרים חריגים מעבר ל 10% שמאושרים בסמכות וועדת ביה"ס
יעברו לדיון בוועדה מחוזית, זאת לאחר אישור המפקח של
ביה"ס.

 • החלטת הוועדה בית ספרית תשמש לבחינות הבגרות ואין
  צורך באישור נוסף.

שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית

כאשר ישנם קשיים בשליפה של הזיכרון וקשיי התארגנות.

המלצה במסגרת אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי משולב.

דיון מתועד בוועדה בית ספרית

היבחנות באמצעות מחשב

כמענה לתלמיד בעל כתב יד לא קריא, הזקוק לשעתוק, לשכתוב
או להגדלת השאלון

 • חוות דעת של מורים
 • עבודות ומבחנים של התלמיד

·
וועדת חריגים

·
יש צורך במסמך תומך לבקשה

אין צורך באבחון דידקטי/ פסיכו-דידקטי משולב

רמה 3

עלולות

לשנות

את

המהות

הנמדדת

בבחינה

(שינוי

הן

בתנאי

הבחינה

והן

בתוכנה)

היבחנות

בעל-פה במקצועות רבי מלל

ומבחן מותאם

כמענה לתלמיד שאופן ההיבחנות בכתב פוגע ביכולותיו לבטא את
הידע שרכש

 • חוות דעת של מורים
 • אבחון פסיכו-דידקטי משולב
 • עבודות ומבחנים של התלמיד

דיון בוועדת התאמה מחוזית

אין שינוי מהעבר

הקראה והכתבה בלשון

כמענה לתלמיד שאופי הביטוי של קשייו מפריעים לו להפגין את
יכולותיו ולבטא את הידע שרכש בבחינה

 • חוות דעת של מורים
 • אבחון פסיכו-דידקטי משולב

דיון בוועדת התאמה מחוזית

הקראה והכתבה בערבית ועברית במגזר הערבי

 • חוות דעת של מורים
 • אבחון פסיכו-דידקטי משולב

דיון בוועדת התאמה מחוזית