משחק מה בקלף

מה בקלף?

משחק קבוצתי לכל המשפחה הדורש שיתוף פעולה, יצירתיות ושימוש בדמיון.

מטרת המשחק:

מטרת כל קבוצה היא לנחש יותר חיות מהקבוצה המתחרה.

הכנה:

מתחלקים לשתי קבוצות.
בוחרים את רמת הקושי.
בחרו את מספר הסבבים (בכל סבב משתתף נציג אחד מכל קבוצה, מספר הסבבים צריך להיות תואם למספר חברי הקבוצה, כך שכל שחקן יציג לפחות פעם אחת, אפשר יותר).
החליטו מי יציג ראשון בכל קבוצה.
הגרילו איזו קבוצה מתחילה ראשונה.
יש להכין מראש נייר ועט למעקב אחר תוצאות השחקנים.

מהלך המשחק:

נציג של קבוצה א' יושב מול המסך ושולף קלף, מבלי שחברי הקבוצה שלו יראו מה בקלף. על כל קלף יופיעו תמונה של חיה והשם שלה.
שימו לב! לכל קלף, בצד שמאל יופיעו הדרכים האפשריות להצגת הקלף הנוכחי (פנטומימה, מילים , צלילים , חפצים – הסבר מלא בהמשך). בכל פעם יופיעו אפשרויות אחרות.
שמרו על עירנות!
מרגע השליפה, השעון מתחיל לספור לאחור.
כאשר הזמן נגמר, נגמר גם תורה של קבוצה א'. המציג של קבוצה א' סיים את תפקידו ותורו של המציג של קבוצה ב' לשלוף קלף ולנסות להציג אותו לחברי קבוצתו.
על שולף הקלף לנסות להציג לקבוצה שלו את שם החיה באחת מהדרכים שהופיעו תחת הכותרת דרכי העברה.
הקבוצה מנחשת שמות של בע"ח, עד שמגלה את החיה שבקלף.
השולף ממשיך לשלוף ולהציג קלפים נוספים עד תום הזמן.
כאשר הזמן נגמר, רושמים על הדף את מספר הקלפים שנספרו, והתור עובר לקבוצה ב'.
כך ממשיכים, כשהתור עובר מקבוצה לקבוצה, עד שכל השחקנים קיבלו הזדמנות להציג.

Green monkey
חוקים:

מותר למציג להציג רק בדרכים שקבע המשחק לאותו הקלף.
אין להשתמש בתמונה/חפץ/מילה אשר מתארת אותו באופן ישיר. (למשל: אסור לומר את שם החיה אשר מופיעה על הקלף או למצוא תמונה בגוגל של החיה)
אסור לשאר חברי הקבוצה לראות מה בקלף.
אסור להתפרץ או להפריע בזמן שהקבוצה השנייה משחקת.
אסור להמשיך להציג או לנחש אחרי שהזמן נגמר (תשובות שיגיעו אחרי הזמן – יפסלו).
אסור לחזור על אותה האסוציאציה של שחקן אחר במידה ואותו קלף נשלף יותר מפעם אחת באותו משחק.

סוף המשחק:

סופרים את הנקודות, הקבוצה שניחשה יותר קלפים מנצחת.

תכולת המשחק:

קלפים:

כל קלף מציג תמונה של חיה ואת שמה.

אסוציאציות:

הדרך בה המציג צריך להעביר את מה שבקלף לשאר חברי הקבוצה.
לצד כל קלף, יופיעו הדרכים בהן מוצר למציג להעביר את האסוציאציות.

ניתן להעביר את הקלף בדרכים הבאות:
מילה – שימוש במילים הקשורות או המתארות את הקלף.
פנטומימה – שימוש במחוות גוף כדי לתאר את הקלף.
צליל – שימוש בצלילים כדי לתאר את הקלף.
חפץ – שימוש בחפץ כלשהו שהמציג מוצא בסביבה הקשור לקלף.

Pink monkey
עזרה:

עזרה כשמה כן היא, מטרתה לעזור לקבוצה. בכל תור תקבל הקבוצה מספר עזרות לפי רמת הקושי שנבחרה. בכל עזרה ניתן להשתמש פעם אחת בתור.
3 סוגי עזרה:
אסוציאציה נוספת – המציג יקבל עוד דרך להציג את הקלף.
רמז – המציג יקבל אסוציאציה שיוכל להעביר לקבוצה.
החלף קלף – המציג יוכל להחליף את הקלף הנוכחי בקלף חדש.

רמות קושי:

רמת הקושי תקבע בדרכים הבאות:
זמן – לכל תור יוקצה זמן שיקבע לפי רמת הקושי.
קל – 01:00 דקה.
בינוני – 00:45 שניות.
קשה – 00:30 שניות.

עזרה – לכל תור יוקצו עזרות בהן אפשר להשתמש.
קל – כל העזרות.
בינוני – רמז ואסוציאציה נוספת.
קשה – רמז.

אופן ההצגה – בכמה דרכים יוכל המציג להעביר את האסוציאציות.
קל – שתי דרכים.
בינוני – שתי דרכים.
קשה – דרך אחת.

סיבובים:

כמות הסיבובים במשחק תיקבע לפי כמות השחקנים בקבוצה (במידה ויש מספר אי זוגי של שחקנים, כמות הסיבובים תיקבע לפי מספר השחקנים בקבוצה הגדולה יותר).

נקודות:

קבוצה תקבל נקודה אחת בכל פעם ששחקניה יצליחו לגלות קלף.
בסוף כל תור יתווספו הנקודות שנצברו לסך כל הנקודות שצברה הקבוצה עד כה.

Orange monkey

בהצלחה