מפגש עם פרופ' ניר מדג'ר – תיאוריית הקשב הסלקטיבי, בדגש על שתי מערכות הקשב