תערוכת Go Ahead – עמוד המכירה

תערוכת Go Ahead – עמוד המכירה

כל העבודות המוצגות נוצרו בתרומה מיוחדת לתערוכת GO Ahead של עמותת קווים ומחשבות
והוצגו בערב העמותה ב 12/12/2016 במוזיאון תל-אביב לאמנות.

כל הכספים שייאספו ממכירת העבודות יוקדשו לפעילות העמותה.