תרומה חד פעמית לעמותה

תמיכה חד פעמית לעמותה

תודה על בחירתך לתמוך בעמותה.
יש למלא את הטופס ולבחור סכום לחיוב חד פעמי.
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.