צפייה בהקלטה -הוועידה השנתית 2024


ניתן לרכוש גישה לצפייה בהקלטה של הוועידה השנתית – (הוועידה נערכה ב 29/5/24)

לרכישת גישה להקלטה: