אשמח לדעת האם בתקופת המעבר לתיכון, צריך לעשות את כל האבחונים וההתאמות מחדש?

כדי לא לפגוע בהתפתחות תקינה של מיומנויות חשובות ללומד עצמאי, אין התאמות באופן אוטומטי בשום שלב.
היום אנחנו יודעים שנתינת התאמות ללא צורך פוגעת בהתפתחות התקינה של הלומד כלומד עצמאי.
התוכנית החדשה "מלקות ללמידה" מדברת על ריבוי התאמות בלמידה/הוראה במקביל להפחתת התאמות בהיבחנות.
במקומות שבהם עדיין לא נכנסה התוכנית, אבחון שנעשה אחרי כיתה ו' תקף לוועדת התאמות מחוזית בתיכון.

    תפריט נגישות