האם העמותה מפנה לגורמי טיפול פרטיים?

העמותה כגוף ציבורי מפנה אך ורק לשירותים אשר ניתנים במסגרת המגזר הציבורי, כדוגמת קופות חולים, ראשיות מקומיות, שפ"חים וכדומה.

    תפריט נגישות