האם ניתן להקטין את השפעות הפרעת הקשב על חיי היומיום?

מאוד חשוב לנהל את הפרעת הקשב ולא שהיא תנהל אותנו.
ניתן לשנות את אורח החיים בעזרת הרגלים של: בקרה, ארגון, מודעות ריאלית למשימות ותכנון.
המפתח הוא להיות בבקרה ובמודעות – לדעת היכן החולשות והחוזקות שלי, כיצד אפשר לתקן או לשנות התנהגויות והרגלים ולדעת לעשות הערכה מחודשת.
אני יודעת, מעשים הרבה יותר קשים מדיבורים אבל זה אפשרי ולגמרי משתלם, תמשיכו ללמוד, להכיר ולקבל כלים בסוף זה יצליח!

    תפריט נגישות