האם שימוש במתילפנידאט גורם דיכאון?

נדיר ביותר. בדרך כלל ריטלין אינו גורם לדיכאון. יש שלושה מצבים אפשריים בהם יש קשר לדיכאון:

א. כאשר יש דיכאון בנוסף להפרעת הקשב והוא אינו מטופל, הרי הריטלין "חושף" אותו.

ב. כאשר אדם רגיש במיוחד לתרופה, הרי רק בשעות ההשפעה שלה יופיעו תחושות דמויות

דיכאון, שחולפות עם תום השפעתה (אז יש לעבור מיידית לתכשיר אחר).

ג. עם תום השפעת התרופה יכול להופיע "ריבאונד", שגם הוא נדיר, ומלווה בעצבנות

ובתחושת דכדוך החולפים תוך כשעה. הריבאונד בדרך כלל נעלם תוך מספר שבועות ואינו

מופיע שנית.

    תפריט נגישות