כיצד התרופה משפיעה על המוח ?

כפי שנכתב קודם, תרופת המתילפינדאט משפיעה על מערכת העצבים המרכזית. אופן ההשפעה שלה על מערכת העצבים המרכזית, הוא בכך שהיא גורמת לקולטנים במוח שאחראים על ספיגת הדופמין להאט את ספיגת הדופמין בין הסינפסות, ולהשאיר אותו יותר זמן במרווח שבין הסינפסות. חשוב להדגיש כי ישנן עוד תרופות, שלא שייכות למשפחת המתילפינדאט, אשר ההשפעה שלהן על מערכת העצבים המרכזית, שונה ממה שתואר לעיל.

    תפריט נגישות