למה משתמשים במבדק ממוחשב מסוג CPT במהלך האבחון ?

משתמשים במבדקים ממוחשבים כמו MOXO/ TOVA/ BRC, לשם התאמת הטיפול התרופתי בלבד. עפ"י משרד הבריאות, אסור להשתמש במבדקים אלו על מנת לאבחן הפרעת קשב.

    תפריט נגישות