מהו קשב?

היכולת לעבד מידע לגבי העולם הסובב אותנו. לקשב יש תפקיד חשוב בכל תחומי החיים, כל הסוגים של הקשב פועלים יחד ורק בבדיקה אפשר להבחין האם יש קושי בסוג קשב מסוים. (כמו זרקור המאיר ומבליט מטרה מסוימת.)
סוגי הקשב פעילים לאורך כל היום בכל הפעולות שאנחנו מבצעים והם:
קשב מתמשך – היכולת לשמור על התנהגות עקבית בזמן פעילות מתמשכת.
קשב סלקטיבי – היכולת להתמקד בגירוי מסוים תוך היכולת להתעלם מגירויים אחרים
קשב מפוצל – היכולת להגיב בו זמנית למספר גירויים או למספר מטלות.

    תפריט נגישות