מה כולל אבחון הפרעת קשב?

האבחון של הפרעת הקשב חייב לכלול שלושה מרכיבים: הערכה קלינית מלאה, הבודקת גם את המרכיב הרגשי, שאלונים, בדיקה אובייקטיבית המעריכה את תפקודי הקשב והתאמת הטיפול התרופתי כגון T.O.V.A..
הטיפול בהפרעת קשב אף הוא מורכב, ורצוי שיכלול טיפול תרופתי משולב עם טיפול פסיכולוגי התנהגותי.

    תפריט נגישות