רביעיות באיורים

מטרת המשחק: לצבור כמה שיותר ציורים בצבע שלך.
מה עושים? גוזרים את התמונות ואת לוח המחשבות על הקווים המקווקוים.
מדביקים את שני חלקי לוח המחשבות.
מניחים את התמונות ליד לוח המחשבות כשפניהן כלפי מטה.
כל שחקן בוחר טוש בצבע מסוים.
כל שחקן בתורו שולף קלף ומראה אותו לכולם.
הראשון שמוצא את האיור שבקלף בלוח המחשבות צובע אותו בצבע שלו.

    תפריט נגישות