איך לקרוא ולסכם מאמרים?

איך לקרוא ולסכם מאמרים?

?פנו יותר זמן לקריאה,
?חלקו כל מאמר לקטגוריות וחלקו את הקריאה בין הימים.
?קבעו זמני קריאה ביומן
?קראו את התקציר וסכמו אותו
?קראו בכל פעם 10-15 דק', הדגישו משפטים חשובים וסכמו.
?השתמשו בשעון עצר.
?צאו להפסקה יזומה – אכלו, שתו, התנועעו, התנתקו… וחזרו.
?הבטיחו לעצמכם "פרס" שתעניקו לכם בתום הקריאה!

בהצלחה!
זה פחות מפחיד מאיך שזה נראה ?