איך מכינים סיכומים ?

נסחו לעצמכם מה התשובה שאתם מחפשים מתוך קריאת הקטע.

  • קראו את המאמר וסמנו במרקר את המשפטים החשובים.
  • העתיקו את המשפטים שסימנתם לדף או לכרטיסיה. הקפידו שכל קטע יכיל עד 3 משפטים בלבד.
  • הכינו מהמשפטים שהוצאתם, סיכום מתומצת. בשעת הסיכום בדקו האם אתם מבינים את מה שכתבתם. הסיכום יכלול את הנקודות העיקריות של הטקסט תוך הדגשת הקשר בין הרעיונות המרכזיים.

שימו לב – הסיכום אמור לענות על השאלה שניסחתם במשימה שהוגדרה לעצמכם.

 

    תפריט נגישות