ארגון העבודה הקבוצתית בזום

כשמשלבים עבודה בקבוצות מומלץ לשבץ את התלמידים עם הפרעת הקשב בחדרי עבודה במפגשים סינכרוניים ב'זום' ולהטיל עליהם תפקיד ומשימה ברורים ומוגדרים.
גם כאן משך העבודה יהיה תחום בזמן (באמצעות טיימר), והמורה תשלח תזכורת לקראת סיום זמן העבודה.

    תפריט נגישות