הדרך למנוע מריבות

בחופשה זה הזמן ללמוד את חוקי המשחקים שהתלמידים שלנו משחקים בהם. הרבה מאוד פעמים, כשיש מריבות על משחקים כמו פוגים, קלפים, גולות ועוד, אנחנו אוסרים על התלמידים להביא אותם לבית הספר וכך אנחנו יוצרים שקט. זהו לא שקט אמיתי, אלא הילדים ממשיכים לריב אחר הצהריים כשהם משחקים בהם מחוץ לביה"ס והם מסיימים את המריבות בביה"ס.
בסופו של דבר, זו לא הדרך למנוע את המריבות.
נצליח למנוע מריבות אם נכיר את חוקי המשחקים שהם משחקים בהם ונתן להם לשחק ולהתאמן בתוך ביה"ס, ניזום תחרויות, נציע פרסים ובכך נאמן את התלמידים לשחק, להתווכח ולהתמקח ולהשלים.