הקשר הטכנולוגי

כולנו מכירים את התמונה של הילד עם הטלפון ביד כשכולו שקוע במסך הקטן המרצד. המכשירים הדיגיטליים הפכו להיות איבר נוסף בגופם של רוב הילדים.
בואו נמנף את הקשר הטכנולוגי הזה וננצל את החופשה כדי להתחדש ולהתחזק בכלים הטכנולוגיים שמקיפים אותנו. זה הזמן שלנו המבוגרים, לחקור, לחפש, ללמוד ולהתיידד עם הכלים הטכנולוגיים ולגייס אותם לטובת משימות לימודיות.
ככל שנכיר יותר אפליקציות ותוכנות לימודיות וחווייתיות, נגלה כלים מעניינים שיוכלו לעזור לנו גם בשגרת הלימודים.