טיפ לחופשה ארוכה

החופש כמעט כאן. יש ילדים בכתה שלכם שייאלצו להשלים פערים לימודיים, לתגבר ולהתאמן במרוצת החופשה. שוחחו אתם והציעו להם מתוך ההיכרות שלכם אתם חומרי למידה, כלים לניהול הזמן, ארגנו אתם את נושאי הלימוד וקבעו סדרי חשיבויות.

במידה שאתם ממשיכים עם התלמידים גם בשנה הבאה, אתגרו אותם – בנו אתם תכנית לחופשה. מי שיסיים ויגיש לכם, יקבל נקודות זכות במקצוע זה בהמשך.

    תפריט נגישות