טיפ מבחנים

%d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1-%d7%9c%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f

ברבים מבתי הספר נערכים מבחנים לקראת חלוקת התעודות.

 1. נכתוב בצורה ברורה ומסודרת מה החומר למבחן.
 2. נבדוק מראש מה הן ההתאמות שהוגדרו לכל ילד.
 3. נבין את המשמעות של כל התאמה ואת דרך הביצוע שלה.
 4. נכין מראש את האפשרויות השונות לכל התאמה – הארכת זמן, הגדלת שאלון בחינה וכו'.

 

יוזמות נוספות שלכם כמורים –

 1. נחלק את המבחן לחלקים ונתן לילד חלק אחד בכל פעם לפי הסדר. מספר רב של דפים יכול לבלבל ולתסכל ילדים עם הפרעת קשב.
 2. נתאם מראש את זמני היציאה של הילד בזמן המבחן – נאפשר יציאה, אך נגדיר מראש מתי הוא יכול לעשות זאת. (כעבור כמה זמן או אחרי איזו שאלה).
 3. נפריד את הטקסטים מהשאלות.
 4. נקפיד שכל הסעיפים של השאלה כתובים באותו דף ובאותו הצד.
 5. נשתמש בכרטיס למבחן לבקרה לכל תלמיד

 

 

בתחילת המבחן: התלמיד יכתוב את שמו, יסמן את מילות ההוראה – בחרו/ סמנו/ הקיפו / תשובה או תשובות / כן או לא.

בסוף המבחן: התלמיד יעבור ויבדוק שענה על כל הסעיפים בכל השאלות – כל שאלה שענה עליה – הוא יסמן בעיגול. כשיסיים לבדוק דף שלם – יסמן בראש העמוד.

להדפסת כרטיס למבחן לדוגמה, לחצן כאן.

 

ותודה לאור לי ברגשטיין על השותפות בכתיבה

  תפריט נגישות