טיפ עוגנים לזיכרון

בימים הראשונים ללימודים אנחנו מציפים את הילדים בהרבה מאוד מידע – כתה חדשה, מורה חדשה, מקצועות חדשים, מערכת חדשה. בתוך סערת המידע הם עלולים ללכת לאיבוד, נסו לרגע לשים את עצמכם בנעליים שלהם. בואו נתן להם עוגנים.

נספק לתלמידים את המידע בצורה קצרה, מדויקת וממוקדת – נחלק את הנושאים למשפטים קצרים, הוראות קצרות, רעיונות מתומצתים, מידע ממוקד.

דוגמה  לטבלת 4 העוגנים –  מתי להביא, מה להביא, חומרי עזר ולא לשכוח !

מצ"ב דוגמא  וקישור לטבלאות ריקות :

    תפריט נגישות