להתמודד עם מבחנים ארוכים

מבחנים ארוכים מעייפים, מתסכלים ומעצבנים. תלמיד עם הפרעת קשב עלול להימנע מלהתחיל את המבחן ואף לוותר עליו לגמרי.
חלקו את המבחן לחלקים, רווחו בין השורות, הקפידו על כתב קריא וברור.
כשמדובר בניתוח של טקסט – תנו להם נושא מתחום העניין שלהם.
יש ילדים שישמחו לקבל את כל המבחן בהתחלה ולמסור כל דף שהם מסיימים. ההליכה תאפשר להם את התנועה שלה הם זקוקים בזמן המבחן.
יש ילדים שהכמות של הדפים מבהילה אותם ועדיף לתת להם לבוא ולקבל כל פעם דף בודד ובכך לאפשר להם את התנועה בזמן המבחן.