לוח כפל

שינון וחזרה של לוח הכפל זו משימה שדורשת מאמץ רב. אבל אין ברירה, חייבים ללמוד ולשנן, שוב ושוב ושוב ושוב (ושוב). כדי לעזור לתלמידים ובמיוחד למתקשים, הפכנו את השינון למשחק, יצרנו קובץ ובו משחק לתרגול לוח הכפל.

אפשר להציג את הסרטון לילדים שיצרו בעצמם את משחק הכפל.

ותודה לאור לי ברגשטיין על השותפות בכתיבה.