למידה מהיבט רגשי וטכנולוגי

תהליך הלמידה מהבית מצריך ממך, המורה, לתת דגש על היבטים נוספים, הרבה לפני ההיבט הלימודי.
רצוי קודם כל לקחת בחשבון את ההיבט הרגשי, הטכנולוגי והתנהלותי.
הללו משפיעים על הלמידה ומהווים כר פורה להעלאת ההישגים הלימודיים כשהם מטופלים בצורה הנכונה.

בהיבט הרגשי, כדאי לנהל את הלמידה מרחוק באופן שמותאם לתלמיד ולצרכיו.
הקשר המתמשך, היומיומי, הקבוע איתך מעניק לתלמיד תחושה שיש מי שרואה אותו ואת צרכיו ומלווה את ההתמודדות שלו עם הלמידה.
חוויה כזו תשפיע לטובה על תחושת המסוגלות של התלמיד ועל הביטחון שלו בעצמו כלומד עצמאי.

בהיבט הטכנולוגי, רצוי לוודא שלתלמיד יש שליטה בשימוש במחשב ובאמצעים ליישום, במידה וקיים קושי, חשוב להקדיש זמן לרכישת המיומנות, לתרגול ולהפנמה.
כדאי להיעזר בתלמידים אחרים מיומנים יותר לטובת תרגול משותף.
ידע, הבנה והתמצאות בכלים הדיגיטליים השונים ובטכנולוגיה המסייעת חשובים ביותר ליצירת חוויה של מסוגלות והצלחה.
כל אלה, יעודדו בהמשך גם למידה עצמאית.

שיתוף תלמידים אחרים בתמיכה יעודד אינטראקציה חברתית, ערבות הדדית וחברות.
בהיבט הניהול וההתארגנות – לעמידה בלוח הזמנים הנדרש לביצוע המטלות השוטפות חשיבות רבה. חשוב להקדיש זמן להקניית מיומנויות התארגנות יעילות וליווי התלמיד במסע לקראת פיתוח עצמאות ערך משמעותי בתהליך הלמידה.
מאוד חשוב ללוות כל משימה בכתיבה ביומן/ באלפיקצייה לניהול משימות או זמן.
מומלץ מאוד לוודא שהתלמידים כולם כותבים.
כדאי לאפשר להם לספר ושתף את כולם בדרך הניהול העצמי שלהם – פנו לשיח הזה זמן ומקום, עקבו באופן עקבי אחר ניהול הזמן וההתארגנות שלהם, עודדו, חזקו והחמיאו.
יש להתייחס לנושא כאל אחד ממקצועות הליבה החשובים ביותר.

כל אלה מכינים את הקרקע להיבט הלימודי,
כשהקרקע תהיה מוכנה, ינבטו יותר בקלות היכולות שדורשות קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, חשיבה חשבונית, קשב מתמשך ועוד.

(מתוך חוברת "כשלקות למידה והפרעת קשב פוגשות את הלמידה המקוונת מרחוק", אגף לקויות למידה והפרעת קשב, משרד החינוך)