מדליה

îöâú ùì PowerPointחיזוקים ומחמאות חשובים לכל אחד מאתנו. לילדים עם הפרעת קשב (ADHD), החיזוקים חשובים עוד יותר, כי להם חשוב עוד יותר מהאחרים להצליח (לנצח). לכן בעבודה איתם זוהי אסטרטגיה.
בואו נלמד את הילדים לראות את ההצלחות הקטנות שלהם ולחזק את עצמם.

 
נפנה זמן במהלך השבוע, ניתן להם מדליה ריקה וכל אחד מהילדים יחשוב על מה מגיעה לו השבוע המדליה ויכתוב לעצמו.
זה יכול להיות כל דבר, קטן או גדול, הצלחה שהיא תוצאה של עבודה או התגברות על קושי.

 
כדאי להכין מחברת מיוחדת לשמירה על המדליות שנצברו וכך לאחר פרק זמן, אפשר יהיה לעבור עם הילד על כל המדליות שצבר (מעין ספר זיכרונות של הצלחות).

מדליה אישית

ותודה לאור לי ברגשטיין על השותפות בכתיבה