משחקים קצרים

צרו הפסקות מתודיות במהלך השיעור. לילדים קשה היום להתרכז לאורך זמן, לכן המעבר בין פעילויות בשיעור מאוד משמעותי.
רעיונות להפסקות מתודיות:
כתבו על הלוח מילה ארוכה או גיבוב אותיות ותנו לילדים להוציא ממנה מילים חדשות.

  1. שחקו משחק ניחוש מילים על הלוח.
  2. עשו תרגילי ספורט ליד הכיסאות.
  3. השמיעו שיר אהוב וצרו לו תנועות ריקוד כתתי.

השתדלו שהמשימות יהיו פשוטות, ברורות וקצרות. ניתן לבקש מילד מהכיתה להיות אחראי על הפעילות הקצרה.

    תפריט נגישות