סביבה לימודית

חשוב לסדר את הסביבה הלימודית, מאורגנת, מסודרת ונעימה למראה.
שתהיה תכנית ברורה, לוח זמנים ברור למורה ולתלמידים, כל אלה מפחיתים בעיות התנהגות ונותנים לכם ולתלמידים הסתכלות קדימה והכנה לבאות.

    תפריט נגישות