סדר ואירגון

תלמידים עם הפרעת קשב זקוקים לארגון. סדר קבוע, רוטינות יעזרו להם לא ללכת לאיבוד במסגרת השיעור.
הקפידו ללמד בצורה מאורגנת וכך תהוו כבר מודל לחיקוי עבורם.
כלים להתארגנות יקלו עליהם וכך הם יהיו פנויים יותר ללמידה עצמה :
תכנית סדר יום – בה רשומים האירועים הקבועים והמתוכננים כבסיס לסדר היום.
תכנית חיזוקים – בה תקבעו קריטריונים להתארגנות. תתחילו בקריטריון שהילד יוכל לעמוד בו ויחווה הצלחה.
תנו להם משימות שיוכל לעמוד בהם. תלמיד שיחווה הצלחה, ירצה לעשות עוד מאותו הדבר.

    תפריט נגישות