סטודנטים, לקראת תקופת מבחנים – גזרו ושמרו

סטודנטים, לקראת תקופת מבחנים – גזרו ושמרו

קישור לתמונה >>
https://www.facebook.com/keshev.org/photos/3582763231816224