תלמיד שממהר לענות את התשובה

תלמיד שממהר לענות את התשובה –
מצביע לפני שהמורה סיימה לשאול את השאלה. מפסיק באמצע קריאת שאלות ומתחיל כבר לענות ומרבה להגיד ולעשות דברים מבלי לחשוב.

איך נעזור לו?
· לעבוד עם טיימר – זמן לחשיבה, אפשר לענות רק כשהשעון מראה שזמן החשיבה הסתיים
· להשתמש בקודים – זמן שאלה, זמן חשיבה, זמן מענה
· כל אחד יכתוב תשובה על לוח מחיק אישי, ורק בזמן שהמורה אומרת מראים את התשובה.

    תפריט נגישות